ಪದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು

85.00 INR70.00 INR

Availability
Pre-Order
FIND YOUR SIZE

Check Out

“ ಪದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು “ ದರ್ಶನ ಜಯಣ್ಣರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಈ ಕವನಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಡಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆರಗು.

Related Products

Facebook