DrRaj

₹350.00

    ರಾಜ್ ನಮನ ..    ಕಣ್ಮಣಿ ರಾಜರ ಹಾಡಿಗೆ ವಸ್ತ್ರರೂಪ ಕೊಡುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ..     ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇಂದೂ. ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ.ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ .ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನಾವರಣ .ಈ ಮಹಾನ್ ಕನ್ನಡ ನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಗಳು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ‘ರಾಜ್’ ಅವರು ಅಜರಾಮರರು. AziTeez ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳು!! 

Size

Description

    ರಾಜ್ ನಮನ ..    ಕಣ್ಮಣಿ ರಾಜರ ಹಾಡಿಗೆ ವಸ್ತ್ರರೂಪ ಕೊಡುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ..     ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇಂದೂ. ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ.ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ .ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನಾವರಣ .ಈ ಮಹಾನ್ ಕನ್ನಡ ನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಗಳು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ‘ರಾಜ್’ ಅವರು ಅಜರಾಮರರು. AziTeez ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳು!!